Rođena u Tuzli, doktor je humanističkih nauka iz područja lingvistike na Filozofskome fakultetu Univerziteta u Tuzli. Magistrirala je na Filozofskome fakultetu u Zagrebu s temom „Fonetske i paleografske osobitosti bosansko-humskih povelja (1189-1461.)“, a doktorsku disertaciju pod naslovom „Deklinabilne riječi bosaničnih pravnih tekstova od 12. do 15. stoljeća“ odbranila je na istome Fakultetu.

Osim na matičnome predavala je na univerzitetima u Sarajevu, Mostaru i Novom Pazaru, Rijeci i Osijeku. Objavila je 2 knjige, 3 udžbenika i 40 naučnih i stručnih radova iz povijesti bosanskoga jezika i jezikoslovlja, onomastike, paleografije i savremenoga jezika u domaćim i međunarodnim časopisima i zbornicima. Sudjelovala je u domaćim i inozemnim istraživačkim projekatima, kao i u radu mnogih domaćih i međunarodnih simpozija, te skupova i konferencija o jeziku.

Osnivač je i predsjednica Bosanskoga lingvističkog društva te organizator Prvoga međunarodnoga znanstvenoga lingvističkg skupa. Član je redakcijskoga odbora i saradnik projekta izdavanja Rječnika bosanskoga jezika autora Dževada Jahića pri Akademiji nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine (Centar za leksikologiju i leksikografiju). Višegodišnji je član Istituta za crnogorski jezik i jezikoslovlje “Vojislav P. Nikčević” u Cetinju. Stalni i vanredni je recenzent niza jezikoslovnih naučnih radova i studija inozemnih i domaćih časopisa.

Konsultantica je za bosanski jezik, radne grupe za izradu obrazovnih standarda za bosanski jezik pri Zavodu za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja Republike Srbije. Također je stručna konsultantica za bosanski jezik i članica radne grupe Vijeća za izradu ishoda za bosanski jezik u okviru zajedničkog projekta Bošnjačkog nacionalnog vijeća Republike Srbije, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i projekta „Razvionica“ (www.razvionica.edu.rs The project is financed by the European Union and unfolds under the guidance of the Ministry of Education, Science and Technological Development of Serbia. The consortium in charge of its implementation is headed by Hulla & Co, Human Dynamics K.G.)

Članica je brojnih redakcija i uredništava časopisa i zbornika u zemlji i inostranstvu.