PREDLOŽI SVOJU BIOGRAFIJU

Ukoliko želite da i Vaša biografija bude uvrštena u biografski leksikon

sve što je potrebno, jeste da popunite formular

Vaše Ime (obavezan unos)

Vaš e-mail (obavezan unos)

Vaš broj telefona

Opis Vaše kratke biografije

pošaljite nam i Vašu fotografiju